عدم همکاری شرکت توزیع برق چرام وخطرات جانی برای دانش آموزان ومردم/ تکریم ارباب رجوع مقوله‌ای تعریف نشده در این اداره

عدم همکاری شرکت توزیع برق چرام وخطرات جانی برای دانش آموزان ومردم/ تکریم ارباب رجوع مقوله‌ای تعریف نشده در این اداره

سید جلیل پناهنده دهیار روستای دهنو اسلام اباد گفت:عملیات اجرایی طرح هادی روستای دهنو اسلام آباد سال ۸۶ اجرا که در پی اجرای طرح و بازگشایی کوچه ها و خیابان انجام شد .