حمایتی فرد حقیقی

حمایتی فرد حقیقی

بنی‌آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار

آخرین اخبار

تازه ترین خبر

http://dehdashtnews.ir/?p=26405