تیر خلاص در لنده رها شد /  اعلام حمایت دکتر علی مژدهی پور از موحد

تیر خلاص در لنده رها شد / اعلام حمایت دکتر علی مژدهی پور از موحد

با توجه به اینکه بزرگان، ریش سفیدان و همه اقشار و اصناف این طایفه تشخیص دادند در این دوره از انتخابات با توجه به ویژگی های منحصر به فرد حاج آقای موحد از ایشان حمایت نمایند، بنده نیز به عنوان عضو کوچکی از این مجموعه بزرگ، حمایت خود را از ایشان اعلام می نمایم.