با داس کُند ، بغل بغل گندم بریده نمی شود زیرا وعده امید استراتژی نیست ،جناب هاشمی از شعارهای آرایش شده شما در انتخابات ، نخبه پروری و نخبه سالاری بود اما چرا این شعارها تنها جنبه تشریفاتی داشت و هرگز عملیاتی نشد؟
چرا نماینده کهگیلویه به تماسها پاسخ نمی دهد…؟

چرا نماینده کهگیلویه به تماسها پاسخ نمی دهد…؟

نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی از حوزه کهگیلویه طی مصاحبه ای با یکی از خبرگذراری های استان دلیل جواب ندادن گوشی تلفن خود را این مسله عنوان کرد که به دلیل مشغله ی کاری فرصت پاسخگویی به مردم شریف حوزه انتخابیه را ندارد