توجه به رده های پایه باعث پیشرفت ورزش می شود

توجه به رده های پایه باعث پیشرفت ورزش می شود

به گزارش خبرنگاردهدشت نیوزعصر امروز فرماندار کهگیلویه با حضور در جمع ملی پوشان نوجوان هندبال بیان داشت: باعث افتخار است که دهدشت میزبان استعدادهای نوجوانان هندبال ایران بوده است
دهدشت میزبان اردوی تیم ملی نوجوانان

دهدشت میزبان اردوی تیم ملی نوجوانان

مدیرعامل باشگاه فرازبام خائیز دهدشت تصریح کرد: در این اردو نیز ماهان دولتخواه، مهرشاد پارسایی، علیرضا رضوانی و عارف محبی بازیکنان نوجوان فرازبام خائیز دهدشت در جمع دعوت شدگان هستند