فوری / چرام دوبار لرزید

فوری / چرام دوبار لرزید

سازمان لرزه نگاری کشوری مرکز وقوع این زمین لرزه را 9 کیلومتری شهر چرام ، 17 کیلومتری دهدشت و 37 کیلومتری گراب سفلی تعیین کرده است

آخرین اخبار

تازه ترین خبر