انتقاد امام جمعه مارگون از عدم حضور استانداردربخش/مسئولان ظرفیت انتقادرا ندارند

انتقاد امام جمعه مارگون از عدم حضور استانداردربخش/مسئولان ظرفیت انتقادرا ندارند

امام جمعه مارگون گفت از آقای استاندار می‌خواهم که در اسرع وقت برنامه‌ ای را جهت حضور در شهر مارگون تنطیم کنندو درمتن مشکلات وپروژه های رهاشده دردولت تدبیر وامید قرابگیرند وچاره‌ای برای رفع این مشکلات بیاندیشند.
اعضای هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی کهگیلویه مشخص شدند

اعضای هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی کهگیلویه مشخص شدند

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی ضمن قدردانی از پیگیری مدیر جهاد کهگیلویه در راه‌اندازی صندوق،گفت: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در سطح پنج شهرستان استان تشکیل شده که هیأت مدیره این صندوق در کهگیلویه امروز در دهدشت مشخص شد.
اگر اروپا فعلا قادر به خرید نفت از ایران نیست می‌تواند با ایجاد خط اعتباری برای ایران اینستکس را فعال کند

اگر اروپا فعلا قادر به خرید نفت از ایران نیست می‌تواند با ایجاد خط اعتباری برای ایران اینستکس را فعال کند

شکست استراتژی های آمریکا نظیر جنگ های نیابتی در ماه های اخیر در برابر نیروها و محور مقاومت و شکست در فتنه ها به کودتاها در سال های گذشته روشن ترین، پیامی که برای قدرتهای سلطه گر دارد