تمامی برنامه های روز جهانی قدس در کهگیلویه و بویراحمد لغو شد

تمامی برنامه های روز جهانی قدس در کهگیلویه و بویراحمد لغو شد

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: مقام معظم رهبری روز جهانی قدس به صورت زنده و از طریق رسانه ملی با مردم سخن می‌گویند که به جهت استفاده حداکثری از فرمایشات ایشان، تمامی برنامه‌های روز جهانی قدس در این استان لغو می‌شود.
قدس متعلق به همه ملت های مسلمان وآزادی آن از دست دشمن غاصب وظیفه همه مسلمانان است

قدس متعلق به همه ملت های مسلمان وآزادی آن از دست دشمن غاصب وظیفه همه مسلمانان است

منتخب مردم کهگیلویه و بهمئی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قدس متعلق به همه ملت های مسلمان وآزادی آن از دست دشمن غاصب وظیفه همه مسلمانان است، گفت: گرامیداشت روز قدس امسال هشداری مجدد به رژیم صهیونیستی است.