احیای جاده قدیمی برای عبور و مرور موقت خودروها از شهرسرفاریاب/استاندار استان و مجموعه ستاد پیشگیری از کرونا در استان به سرفاریاب توجه کند

احیای جاده قدیمی برای عبور و مرور موقت خودروها از شهرسرفاریاب/استاندار استان و مجموعه ستاد پیشگیری از کرونا در استان به سرفاریاب توجه کند

بخشداربه همراه ناظر شرکت گاز ،مسئول راهداری و حمل ونقل جاده ای ،مسئول میراث فرهنگی و گردشگری چرام وشورا وشهردار سرفاریاب فرمانده حوزه مقاوت از جاده قدیمی سرفاریاب بازدید کردند.

آخرین اخبار

تازه ترین خبر