انتظار غلامعلی حیدری از نهاد های امنیتی/برای پولهای کثیف تلفنهای ۱۱۳ و ۱۱۴ خودشان را پاسخگو باشند/حیدری سرداری که کشاورزی را برقدرت طلبی ترجیح داد

انتظار غلامعلی حیدری از نهاد های امنیتی/برای پولهای کثیف تلفنهای ۱۱۳ و ۱۱۴ خودشان را پاسخگو باشند/حیدری سرداری که کشاورزی را برقدرت طلبی ترجیح داد

غلامعلی حیدری سرداری که در زمان باز نشستگی کشاورزی را راه امرار معاش انتخاب کرد و حالا با کاشت یازده هزار زیتون یکی از کشاورزان نمونه استانی و کشویست و سودای قدرت طلبی ندارد و در جایگاه یک کشاورز در جمع طرفداران سید محمد موحد سه کد را تعریف کرد
تایید صلاحیت رسمی یک کاندیدای شاخص کهگیلویه در هاله ای از ابهام   /فرمانداری کهگیلویه لیست نهایی را اعلام کند

تایید صلاحیت رسمی یک کاندیدای شاخص کهگیلویه در هاله ای از ابهام /فرمانداری کهگیلویه لیست نهایی را اعلام کند

پایگاه خبری دهدشت نیوزضمن عدم رد/تایید این موضوع از فرماندار شهرستان کهگیلویه و مسوولین ذیربط می خواهد برای شفافیت موضوع، در خصوص وضعیت صلاحیت کلیه کاندیداها علی الخصوص کاندیداهای مطرح تایید صلاحیت شده، بصورت رسمی با انتشار لیستی واکنش نشان دهد.