وزیر آموزش و پرورش: خیرین و دولت در دوران شهید جمهور ۷۰۰۰ مدرسه ساختند/ تقویت و تکمیل مدارس شبانه روزی از اولویتهای آموزش وپرورش در کهگیلویه و بویراحمد

وزیر آموزش و پرورش: خیرین و دولت در دوران شهید جمهور ۷۰۰۰ مدرسه ساختند/ تقویت و تکمیل مدارس شبانه روزی از اولویتهای آموزش وپرورش در کهگیلویه و بویراحمد

وزیر آموزش و پرورش: خیرین و دولت در دوران شهید جمهور ۷۰۰۰ مدرسه ساختند/ تقویت و تکمیل مدارس شبانه روزی از اولویتهای آموزش وپرورش در کهگیلویه و بویراحمد

آخرین اخبار

تازه ترین خبر

http://dehdashtnews.ir/?p=26405