رئیس کارگروه اطلاع رسانی پروژه مهرآموزش و پرورش کهگیلویه وبویراحمد تاکید کرد: کارگروه توجیه ، تبلیغ و اطلاع رسانی زبان گویا در پروژه مهر است

رئیس کارگروه اطلاع رسانی پروژه مهرآموزش و پرورش کهگیلویه وبویراحمد تاکید کرد: کارگروه توجیه ، تبلیغ و اطلاع رسانی زبان گویا در پروژه مهر است

رئیس کارگروه اطلاع رسانی پروژه مهرآموزش و پرورش کهگیلویه وبویراحمد تاکید کرد: کارگروه توجیه ، تبلیغ و اطلاع رسانی زبان گويا در پروژه مهر است

آخرین اخبار

تازه ترین خبر

http://dehdashtnews.ir/?p=26405